Общи Условия

Общи Условия

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.myeducationclub.com предоставя Услуги на потребителите си посредством платформата си myeducationclub.com 

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично („Вие“) и „Едюкейшън клуб ООД , ЕИК: 20556787., със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Георги Минчев 34.

MyEducationClub.com  изразява волята си да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:

  1. Вие сте Потребител на MyeducationClub.com  и сте приели Общите Условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на MyEducationClub.com  по начините, предвидени в тях;
  2. Правното съглашение между Вас и MyEducationClub.com е в сила, не е прекратено и докато същото действа.

Вашето приемане на Общите Условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „Регистрирам се“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието ѝ, ще се счита също за приемане на Общите Условия, като в този случай MyEducationClub.com си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица, действията по приемане на общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните, със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: оffice@myeducationclub.com 

Правила за използване на платформата

MyEducationClub.com (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на тази платформа MyeducationClub.com  ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в тази платформа (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Daskal.eu по отношение на услугите и информацията, която се предоставя от регистираните потребители се отнася само до предоставянето на място з анейното публикуване. Авотрските права и достоверността на тази информация и услугите предоставвени от тях е задължение на самите потребители публикували тази информация MyEducationClub.com  има право по всяко време и без предупреждение dа прави промени в публикуваните материали, услуги и информация с цел на останалите потребители.  Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

MyEducationClub.com  не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до MyEducationClub.com,  с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. MyEducationClub.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите услуги и информация. MyEducationClub.com  не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. MyEducationClub.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или обидни.

Всеки регистриран потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Едюкейшън клуб ООД и неговите представители.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на MyEducationClub.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

MyeducationClub.com  управлява този Сайт от офисът си в София, България. MyEducationClub.com  може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от MyEducationClub.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. Името и адреса ни – Едюкейшън клуб ООД,
    Адрес, ул. Георги Минчев 34, София
  2. Основните характеристики на услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт/услуга;
  3. Цената на услугите изписана на платформата е крайната цена за потребителя/клиента и включва всички необходими данъци и такси;
  4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас;

Собственик на MyEducationClub.com e Едюкейшън клуб ООД

Адрес: ул. Георги Минчев 34, София, 1000, 
МОЛ: Калоян Кирилов