Home

MEC е ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ
която се фокусира върху уменията и знанията

P2P учене? Какво представлява?
Peer to peer ученето (споделеното учене) е страхотен
начин за споделяне на знания, придобиване на нови умения,
и усъвършенстване на стари. Всичко това стъпва на опита на
другите участници. Може да го правите онлайн или на живо,
ако сте от един град, например!


Никой не знае всичко, но всеки знае нещо!

MEC_landing_ENG18

Хора > CV-та

Хората учат най-добре
един от друг.Предлагаме ти